, 20 stycznia 2019

Jesteś tutaj: Start / Strona główna

Strona główna

WITAMY

w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach

 

 

 Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej:

 

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007r. Nr 10, poz.68 )
  

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Strona główna
Data utworzenia:2017-01-07
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesław Marcisz
Dokument wyświetlono:334
Rejestr zmian: