, 20 stycznia 2019

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ( ePUAP )

ESP

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do szkoły w postaci elektronicznej poprzez internet z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną należy:

 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Zalogować się na platformę ePUAP.
 3. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wnioski w postaci elektronicznej można również dostarczać osobiście w godzinach pracy szkoły na następujących nosnikach danych:

 • pamięć masowa USB 
 • płyta CD-RW, DVD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do szkoły:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a. DOC, RTF
  b. XLS
  c. CSV
  d. TXT
  e. GIF, TIF, BMP, JPG
  f. PDF
  g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ( ePUAP )
Data utworzenia:2018-01-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wiesław Marcisz
Dokument wyświetlono:274
Rejestr zmian: