Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

Witamy na stronie internetowej naszej szkoły :) 

   


 

NAUCZANIE HYBRYDOWE !

 

 

Zarządzenie Nr 9/2020/2021

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzyskach

z dnia 23 października 2020r.

 

 

w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach nauczania hybrydowego.

 

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 ( Dz. U. z 2020r., poz. 493 ze zm. ), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389  ze zm. ) oraz w związku  z Komunikatem MEN z dnia 23 października 2020r.,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Od dnia 26 października br. / poniedziałek / do dnia 6 listopada br. nauczanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach będzie prowadzone hybrydowo. Klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne, zajęcia prowadzone będą online w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Nauczyciele, ze szkoły – zgodnie z pierwotnym planem,  ze swoich pracowni  poprzez platformę MS Teams będą łączyć się z uczniami, przebywającymi w domu. W przypadku problemów technicznych materiał edukacyjny nauczyciele przekażą lub prześlą uczniom w sposób określony w Regulaminie  zdalnego i hybrydowego nauczania – załącznik nr 1 / zakładka REGULAMINY na stronie www.

 

§ 2. Zgodnie z planem - stacjonarnie  nadal uczą się / pracują : przedszkole, klasy I – III, świetlica, biblioteka, nauczyciele specjaliści:

logopeda, pedagog.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października br.

    

 

Wiesław Marcisz - dyrektor